Mellemkrigstiden

Perioden mellem 1. og 2. verdenskrig var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet begyndte at fokusere på.

Økonomisk krise

I flere omgange blev Danmark kastet ud i økonomiske kriser pga. internationale begivenheder, hvor især børskrakket på Wall Street i 1929 var en stor årsag.

Disse kriser ramte både landbruget og industrien og skabte perioder med stor arbejdsløshed. Troen på det frie marked blev formindsket, og man søgte nye løsninger på de økonomiske problemer.

Demokratisk stabilisering

Det demokratiske system havde for alvor bidt sig fast, og der var enighed om, at samfundets problemer skulle løses gennem demokratiske institutioner. Staten spillede en mere aktiv rolle og Steinckes socialreform i 1933 pegede frem mod velfærdsstatens spæde begyndelse.

Socialdemokratiet kom i regering for første gang i 1924, hvor Stauning blev statsminister. Socialdemokratiet havde vokset sig til at blive Danmark største parti.

Samtidig med kriserne opstod der sociale bevægelser inspireret af lignende bevægelser i udlandet, herunder det danske nazistparti DNSAP. Disse bevægelser udfordrede demokratiet frem til Tysklands besættelse af Danmark.

Moderne massekultur

Den teknologi, som inden århundredeskiftet blev hyldet, fik efter 1920 en bagside. Man fik øjnene op for det potentielt farlige i forbindelse med den moderne krigsførelse, der havde resulteret i millioner af døde under 1. verdenskrig.

Men den teknologiske udvikling udbredte også muligheder for den brede befolkning, der benyttede de nye tilbud som film, musik og kunst. Kulturen blev simpelthen tilgængelig for de fleste mennesker.

  Læs mere   Litteraturliste   Museer m.m.
 • Dyslexie: En særlig velegnet skrifttype til ordblinde
 • Tilmeld nyhedsbrev
 • Tilmeld RSS Feeds
 • Tip en ven
 • Højtlæsning
  Læs højt
  Hastighed
   
   
   
  Tekstmarkering
  TIL
  FRA
 • Udskriv

Den første socialdemokratiske regering i Danmark, 1924-1926.

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.

Fakta

1924-1926:
Første socialdemokratiske regering.

1929:
Wall Street krakket.

1933:
Kanslergadeforliget.

1933:
Steinckes socialreform.

1935:
Lillebæltsbroen færdig.

Vidste du, at ...

Danmark fik den første kvindelige minister i 1924? Hun hed Nina Bang.

Close
Minimize