Tidlig enevælde

I Danmark indførtes enevælden omkring 1660. Den nye styreform gjorde Frederik 3. og hans slægt til evige herskere over Danmark. De var sat til at regere landet af Gud, og denne opgave gik kun i arv fra konge til søn.

Kongeloven

Enevælden blev skrevet ind i den såkaldte Enevoldsarveregeringsakt den 10. januar 1661. Den gjorde kongen til enevældig hersker indsat af Gud, og al magt blev derfor samlet hos kongen. Enevældens grundlov blev nedskrevet i Kongeloven af 1665. Den kom til at gælde, indtil Danmark blev et demokrati med Grundloven i 1849. I europæisk sammenhæng er Kongeloven enestående. Den er den eneste nedskrevne enevældige forfatning. Med den blev det fastsat, at kongens magt var absolut.

Krig og skatter

Kongen bestemte suverænt, om Danmark skulle i krig. Han styrede opkrævningen af skatter og afgifter, og han kunne udnævne og afskedige alle statslige ansatte. Hvis man ikke overholdt kongens ret til enevældigt at regere, kunne det straffes med døden.

Adelens magt svækkes

Før 1660 havde adelen gennem rigsrådet valgt kongerne. De havde krævet, at kongen skulle underskrive en håndfæstning, der satte rammen for hans magt. Med indførelsen af enevælden svækkede kongen adelens magt. Før 1660 havde adelen også haft eneret på at besidde godser, men med enevældens indførelse blev det også muligt for borgere at erhverve sig et gods.

Danmarks størrelse

I den tidlige enevælde fra 1660-1788 var Danmark meget større, end landet er i dag. Kongen regerede over både Danmark, Norge, Island, Grønland, Færøerne, og han var hertug i de tyske områder Slesvig, Holsten og Oldenburg.

Fornuften vinder frem

Op gennem den tidlige enevælde begyndte flere og flere at stille spørgsmålstegn ved det kristne verdensbillede. Videnskaben stormede fremad, og fornuften vandt gradvist frem i forhold til troen. Det blev bl.a. accepteret, at Jorden ikke var centrum i universet.

Oplysningsfilosofi

Al den nye viden, der kom frem, inspirerede hele Europa. Oplysningsfilosofferne så det som deres pligt at oplyse befolkningen om den nye viden og fornuft. De kæmpede for det, de kaldte borgernes naturlige rettigheder og senere hen menneskets rettigheder.

Oplysningen i Danmark

Tankerne vandt gradvist frem i Danmark gennem 1700-tallet. Mest fremtrædende fra 1770-72, hvor den sindssyge Christian 7.s læge, Johan Friedrich Struensee, var Danmarks egentlige hersker.

Af Janus Benn Sørensen og Michael Bregnsbo
Opdateret 6. september 2013

 
  Læs mere    
 • Dyslexie: En særlig velegnet skrifttype til ordblinde
 • Tilmeld nyhedsbrev
 • Tilmeld RSS Feeds
 • Tip en ven
 • Højtlæsning
  Læs højt
  Hastighed
   
   
   
  Tekstmarkering
  TIL
  FRA
 • Udskriv

Danmark bestod i den tidlige enevælde af Norge, Island, Grønland, Færøerne og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og [...]

Abbe de Dangeau, 1695.

Fakta

1660:
Enevældens indførelse.

1665:
Kongeloven.

1788:
Stavnsbåndet ophæves.

1849:
Grundloven underskrives og enevælden slutter.

Vidste du, at ...

Kongeloven blev holdt hemmelig i 44 år og først vist til offentligheden i 1709?

Close
Minimize